Spill på Mac

Spill på Mac

Et ofte stilt spørsmål, og da kanskje mest fra de litt yngre PC-brukerne, er hvordan Apple og Mac er å bruke til spill. Mange har dette som en kjær hobby, og det kan derfor være en bekymring knyttet til det å bytte til Mac. I mange miljøer er det opplest og vedtatt at...